Skip to content
 • บริการแจกตัวอย่างสินค้า (SAMPLING)

 • บริษัทให้บริการแจกตัวอย่างสินค้า ใบปลิว และจัดชิมสินค้า ตามสถานที่ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าของท่าน ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน สถานศึกษา สถานีขนส่ง ร้านอาหาร โรงแรม ผับ บาร์ ตลาดนัด ตลาดสด โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม ฯลฯ เราให้บริการตั้งแต่การจัดหา และติดต่อสถานที่ รับสมัครพนักงาน และดำเนินการแจก ตามสถานที่และจำนวนที่ลูกค้าต้องการ
 • บริการจัดเรียงสินค้า (MERCHANDISING)

 • บริษัทรับจัดหา ฝึกอบรม และควบคุมการทำงานของพนักงานจัดเรียงสินค้า เพื่อจัดเรียงสินค้าในรูปแบบและสถานที่ๆลูกค้ากำหนด การจัดเรียงสินค้าจะเป็นไปตามรูปแบบ FIFO, Fronting, Facing, & Full (4F) และสุขอนามัยในการจัดเรียง พนักงานยังสามารถช่วยดูแลวัสดุส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ติดตั้ง ทำความสะอาด และช่วยบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือติดตั้งใหม่ เมื่อเก่าหรือชำรุด
 • บริการพนักงานขาย พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานสาธิตสินค้า (IN-STORE PROMOTER, PRODUCT CHEERING, AND DEMONSTRATORS)

 • บริษัทรับจัดหา ฝึกอบรม และควบคุมการทำงานของพนักงานขาย, พนักงานสาธิตสินค้า ในสภาพการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน การมีพนักงานขายหรือแนะนำสินค้า ณ จุดขาย เป็นวิธีที่สามารถทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า สินค้าจะขายให้กับผู้บริโภคได้ เป็นการเน้นจุดแข็งของสินค้า ณ จุดขายที่ผู้บริโภคทำการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า บริษัทให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน จนถึงการส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานและรายงานผลการทำงาน ลูกค้าของเราไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องงานเอกสาร,งานบุคคล เราจะดูแลทุกอย่างให้กับลูกค้าของเรา
 • บริการจัดกิจกรรมพิเศษ (EVENT & ROADSHOW)

 • บริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ การออกบูธ, การจัดตั้งทีมส่งเสริมการขายพิเศษ การจัดตั้งทีมงานขายพิเศษ ไปจนถึงงานพิเศษต่างๆ ที่ลูกค้าของเราต้องการจัดหาทีมงานไปปฏิบัติงานให้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดตั้งวัสดุส่งเสริมการขาย

 • การติดตั้งวัสดุส่งเสริมการขาย ถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้ถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงมีทีมติดตั้งพิเศษเพื่อเป็นการกระจาย POP, POS ไปติดตั้งยังสถานที่ที่กำหนดได้ทั่วประเทศ ในระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด
 • บริการสำรวจตลาด (MARKET INTELLIGENCE / CUSTOMER SURVEYS)

 • บริษัทให้บริการสำรวจตลาด เพื่อหาข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ การสำรวจตลาดที่เรารับบริการนี้ เราสามารถให้บริการตั้งแต่การจัดหาพนักงานและควบคุมการทำงานเพื่อกรอกแบบสอบถามที่ลูกค้าต้องการข้อมูล ไปจนถึงทำการสรุปข้อมูลที่ได้มา เพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าของเราต่อไป นอกจากนี้ เรายังสามารถให้บริการหาบุคคลากรในการทำ Focused Group ให้กับลูกค้าของเรา เพื่อหาข้อมูลในเชิงลึกได้อีกด้วย
 • บริการนักช้อปปริศนา หรือ ช้อปเปอร์  (MYSTERY SHOPPER)

 • ท่านคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการบริการก่อนและหลังการขาย เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อหรือใช้บริการของท่าน ข้อมูลหรือผลการสำรวจของนักช้อปปริศนา เป็นเหมือนความเห็นในสายตาผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าหรือเข้าใช้บริการของท่าน หัวข้อในการประเมินของผลของนักช้อปปริศนา สามารถกำหนดได้ตามรูปแบบที่ท่านต้องการ โดยสามารถเลือกที่จะวัดทักษะต่างๆของพนักงาน และการให้บริการได้หากผู้บริโภคได้รับการบริการที่ดี ผู้บริโภคเหล่านั้นก็จะกลายเป็นลูกค้าประจำของท่าน และแนะนำให้กับผู้ใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี
 • บริการทีมงานตรวจสอบพิเศษ (3rd PARTY AUDIT)

 • หลายๆ ครั้ง ท่านอาจสงสัยว่าสินค้าที่ท่านส่งไปขายตามช่องทางการขายต่างๆนั้น ถูกจัดเรียง แนะนำ หรือตั้งราคาตามที่ท่านแนะนำไปหรือไม่ ท่านอาจสงสัยเช่นกันว่าคู่แข่งของท่านตั้งราคาการขายอย่างไร มีข้อมูลการขายอย่างไร แต่ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ เราสามารถจัดตั้งทีมงานพิเศษเพื่อช่วยท่านได้

  “ ผลการทำงานที่ดีของพนักงาน คือ ความภาคภูมิใจของเรา ”

  บริการแจกตัวอย่างสินค้า (SAMPLING)
  บริการจัดเรียงสินค้า (MERCHANDISING)
  บริการพนักงานขาย พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานสาธิตสินค้า
  (IN-STORE PROMOTER, PRODUCT CHEERING, AND DEMONSTRATORS)
  บริการจัดกิจกรรมพิเศษ (EVENT & ROADSHOW)
  ติดตั้งวัสดุส่งเสริมการขาย
  บริการสำรวจตลาด (MARKET INTELLIGENCE / CUSTOMER SURVEYS)
  บริการนักช้อปปริศนา หรือ ช้อปเปอร์ (MYSTERY SHOPPER)
  บริการทีมงานตรวจสอบพิเศษ (3rdPARTY AUDIT)

  [HOME] [ABOUT] [SERVICE] [QUATATION] [MAID TO ORDER] [PROFILE] [CONTACT US] [JOIN US]

  COPYRIGHT FIELD IMPACT (THAILAND) CO., LTD. © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.